Overgang barnehage – skole

Alle barnehager i Drammen Kommune har ett spesielt ansvar for å følge opp skolestarterne. Barnehagen er ansvarlig for at barna som går siste år skal få et skoleforberedende tilbud.

Skolestarterne har spesielt fokus på forberedelse til skoleovergang. I overgang barnehage – skolesamarbeidet plikter barnehagen seg til å kalle inn skolestarterforeldrene til et foreldremøte i januar/februar. På dette møtet vil det bli informert om opplegget rundt skolestarterne her i barnehagen, det vil også bli informert om skolens rutiner frem mot skolestart. Skriv til foreldre om hva elever og foreldre bør øve på sammen, vil bli delt ut på dette møtet. Barn i DMB har førsterett til å starte på Drammen Montessoriskole, som er det videre forløp for den pedagogiske retningen. Det organiseres flere besøk til skolen på vårparten, hvor barna kan hilse på personalet og barna på skolen. De vil få mulighet til å observere skolehverdagen og ha noe å se fram til til skolestart.

Drammen Montessoriskole er delt inn i småskolen og storskolen, med materiellbasert undervinsing i aldersblandede grupper. Hvert barn får individuell oppfølging og man vektlegger hvert enkelt barns utgangspunkt for videre læring. AMI-sertifiserte montessoripedagoger utdannet i Italia er et solid bidrag til skolen, som er den første og eneste montessoriskolen i Drammen.

Frist for å søke om skoleplass ved Drammen Montessoriskole er 15. november.

Logo_DMS_m_hhh logo_drmb
drms.nowww.drammenmontessoriskole.no www.drammenmontessoribarnehage.no