Montessoripedagogikk i verden

Montessoripedagogikken er utbredt over store deler av verden, fra den enkleste landsbyskole i Afrika til det mest velstående overflodssamfunn i vesten. Materiellet og metoden er de samme. SOS-barnebyer driver sine skoler for de minste barna etter montessorimetoden. I Norge har vi hatt montessoribarnehager siden 1969 og montessoriskoler siden 1989. Norsk Montessoriforbund har eksistert siden 1979 og har som formål å formidle informasjon om og øke utbredelsen av montessoripedagogikk i Norge. Pr. i dag har India flest montessoriskoler i verden.

Logo_DMS_m_hhh logo_drmb
drms.nowww.drammenmontessoriskole.no www.drammenmontessoribarnehage.no