Hvem er vi?

Drammen Montessoribarnehage er en ny og moderne barnehage som den eneste med montessoripedagogikk i Drammen.

Barnehagen ble virkelighet takket være norske og tyrkiske initiativtakere som hadde ønske om å bidra til samfunnet ved å tilby utdanningstjenester gjennom verdensomspennende anerkjent pedagogikk. Investorene har siden starten av 2000-tallet vært bevisst sin støtte til tilbud der barn og unge har fått gratis leksehjelp, rådgivning, og ekstraundervisning med mulighet til deltakelse i sosiale fritidsaktiviteter. Målet er økt deltakelse i det norske samfunnet og økt motivasjon for videre utdanning. Med gode erfaringer og positive tilbakemeldinger fra bydeler, stat og kommune, ønsket de å ta dette ett steg videre.

I tillegg til å anvende sin internasjonale erfaring innen dette feltet, samt være i dialog med liknende prosjekter i innland og utland, var prosjektet Drammen Montessori et faktum. Den globale tenkingen går på respekten og omsorgen for alt liv rundt oss, der etiske verdier blir helt sentrale. Dette innebærer en atmosfære fri for fordommer uansett bakgrunn, tro, livssyn og ståsted. Dette går som en rød tråd også i Maria Montessoris budskap; “Fred blant menneskene”.

I 2010 ble aksjeselskapene Drammen Montessoriskole og Drammen Montessoribarnehage stiftet og tre år senere var godkjenning fra stat og kommune en virkelighet. Et helhetlig tilbud var viktig å få etablert for initiativtakerne, da Montessoripedagogikken innebærer fokus på det tilrettelagte miljø for barna helt fra fødsel og fram til voksen alder.

Banehagen åpnet dørene for de første barna september 2013. I 2016 jobbes det for utvidelse til 60 barn.

Drammen Montessori tror på at det å gi det lille ekstra av kjærlighet, omsorg og oppmerksomhet, er nettopp det viktige bidraget som kan få barnet til å utnytte sitt fulle potensiale, både for seg selv og menneskene rundt seg. På lik linje med Montessoripedagogikken, har investorene alltid hatt troen på at veien til en fredeligere verden går gjennom fredelig sameksistens, åpensinnet dialog og nettopp utdanning.

Add your thoughts

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Logo_DMS_m_hhh logo_drmb
drms.nowww.drammenmontessoriskole.no www.drammenmontessoribarnehage.no