Offisiell åpning av Drammen Montessoribarnehage

Mandag 5. mai hadde Drammen Montessoribarnehage sin offisielle åpning. Under denne dagen, ble barnehagen beæret med gjester som ordfører av Drammen Kommune Tore Opdal Hansen, styreleder av Norsk Montessoriforbund Jon Terje Bjørke, andre representanter fra kommunen, og selvfølgelig våre barn og deres foreldre. Åpningprogrammet startet med en tale av styreleder av barnehagen Fatih Mehmet Deveci, som var etterfulgt av en tale fra Jon Terje Bjørke som presiserte viktigheten av Montessorioedagogikken, dens innvirkning hos barna og den positive utviklingen, populæriteten, og lokalene til Drammen Montessoribarnehage. Videre utover dagen hadde barna sangfremvisning, hvor de også delte ut gaver til sine foreldre. Så var tiden inne for ordførerens tale. Han snakket generelt om Montessoripedagogikken, og dens innflytelse i Norge. Under talen ble Drammen Montessoribarnehage beæret med fine og generøse ord, hvor ordførerer frempekte barnehagens ståsted innen sameksistens, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, som han også var enig i og roste.

Logo_DMS_m_hhh logo_drmb
drms.nowww.drammenmontessoriskole.no www.drammenmontessoribarnehage.no