Norsk Montessoriforbund

Norsk Montessoriforbund er en interesseorganisasjon for montessoribarnehager og montessoriskoler. Vi ønsker at alle som har barn på Drammen Montessoriskole er innmeldt i forbundet. Foreningen er avhengig av å ha solide medlemstall for å kunne fortsette sitt arbeide og være slagkraftige i det skolepolitiske miljøet.

Medlemskap i forbundet koster kr 350 per år. Da får man Montessori magasin sendt hjem til seg (3-4 utgivelser per år) og man er også med på å støtte forbundets arbeid. Man kan tegne medlemskap ved å sende epost til post@montessorinorge.no eller benytte skjema på forbundets nettsider www.montessorinorge.no

nmf_logo

Logo_DMS_m_hhh logo_drmb
drms.nowww.drammenmontessoriskole.no www.drammenmontessoribarnehage.no