Minimo (3-5 år)

Minimo

Minimo er en avdeling med 15 barn fordelt på alderen 3-5 år. På avdelingen jobber det en montessoripedagog, en barnehagepedagog og en assistent.
Vi jobber daglig med språk, trener på hverdagsaktiviteter og arbeider med praktiske montessoriøvelser. Presentasjon av montessorimateriell blir gitt av montessoripedagogen, som gjør dette hovedsakelig en-til-en, men også i grupper.
Hver måned har vi et unikt tema som vi jobber rundt og tilpasser til vår aldersgruppe. Siden vi har en barnegruppe bestående av flere ulike etnisiteter, har vi også hovedfokus på språk, hvor vi nyttegjør oss av barnas ressurser og deler dette i fellesskap. Vi bruker mye sang og musikk og har høytlesning med barna.
Hver måned har vi fast uke hvor avdelingen har ansvar for matlagingen, og barna trener her på deltakelse og oppførsel i matsituasjon.
Vi har turtrening med barna i nærområdet, og benytter oss mye av parkområdet ved barnehagen, i tillegg til barnehagens eget uteareal.
Logo_DMS_m_hhh logo_drmb
drms.nowww.drammenmontessoriskole.no www.drammenmontessoribarnehage.no