Maximo (4-6 år)

Maximo

Maximo er en storbarnsavdeling med 17 barn i alderen 4-6 år. Vi er en pedagogisk leder (mont.pedagog), en barne- og ungdomsarbeider og en barnehageassistent på avdelingen. Avdelingen vår er stor og romslig, hvor møbler, inventar og materiell er tilpasset barnets alder og størrelse.

Hverdagen vår består av voksenpresentasjoner i store grupper, små grupper og en-til-en,  arbeid/lek med montessorimateriell, samlingsstund, lunsj og uteaktiviteter. Presentasjonene blir gitt av montessoripedagogen. Ut fra materiellets egenart gir vi presentasjoner til ett enkelt barn, i små grupper eller større grupper. For at barn skal få anledning og nok tid til å velge aktiviteter, fordype seg og ta pauser, kanskje velge noe annet, har vi en sammenhengende arbeidsøkt frem mot lunsj.

Barna på Maximo dekker på bord og rydder opp etter lunsj hver dag, med veiledning fra en voksen. Den uka avdelingen vår har kjøkkenansvar er barna med på å lage lunsj. Vi fører oversikt over hvilket barn som dekker på, tar oppvasken og arbeider på kjøkkenet, slik at alle får tatt del i alle aktivitetene. Avdelingen vår har en bakedag i uken.

Etter lunsj tilbringer vi stort sett resten av dagen (vår, høst) utendørs. Uteaktivitetene består av voksenstyrte fysiske aktviteter og frilek. I tillegg til dette har barn tilgang til tradisjonelle leker. Ellers er det en gruppe som er på tur i nærmiljøet en gang i uka.

De eldste barna hos oss, Skoleknertene, drar på ukentlig besøk til Småskolen ved Drammen Montessoriskole, DMBs videre løp for montessoriutdanningen. Her får de innblikk i skolehverdagen, hilse på elever og lærere og på denne måten forberede seg til skolestart.

Logo_DMS_m_hhh logo_drmb
drms.nowww.drammenmontessoriskole.no www.drammenmontessoribarnehage.no