Informasjon om tilsyn i barnehagen

HDIR-LOGO-HORISONTAL-NEW
Tirsdag 16. september 2014 fikk Drammen Montessoribarnehage tilsyn av Miljørettet helsevern i kommunen. Det ble blant annet innhentet informasjon gjennom evalueringsrapporter, årsmeldinger, vedtekter, beredskapspermer, avvikskjemaer og lignende. Tilsynsmyndighetene kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved barnehagen i forhold til sikkerheten rundt helse og miljø. Vi vil med dette meddele at tilsynsmyndighetene ikke fant noen uforsvarlige tilstander eller farlige sikkerhetssituasjoner for barna i Drammen Montessoribarnehage. Dette skal vi også få en rapport og godkjenning på.

De kontrollerte både inne- og uteområdene, avdelingene, kjøkkenet, toalettene og fant ingen avvik. Kontrollen omfatter forskrifter om miljørettet i helsevern ift sikkerhet, støymåling for ventilasjon, spenningsnivå fra trafokiosk, radon-måling, førstehjelp, branninstrukser, inneklima, og kjemikaliehåndteringer i barnehagen.

Som barnehage har vi gjort vårt beste for å ivareta sikkerheten rundt miljø og helse på optimalt nivå for våre barn og ansatte. Vi er derfor glad for at dette arbeidet ble bekreftet av tilsynet den 16.09.14.

Til slutt vil vi også nevne at internkontrollsystemet i barnehagen er ført inn i system, og det er jobbet aktivt med handlingsplaner i henhold til det psykososiale og fysiske miljøet. Dette ble godkjent av tilsynet. Vi kommer også til å ha en kort gjennomgang av IK-systemet (ift mat) barnehagen jobber aktivt med gjennom året for dere foreldre/foresatte på foreldremøte den 25.09.2014.

Mvh

Fatih Deveci
Styreleder

Logo_DMS_m_hhh logo_drmb
drms.nowww.drammenmontessoriskole.no www.drammenmontessoribarnehage.no