FRIHET, SELVSTENDIGHET OG ORDEN

about_usFor å treffe de sensitive periodene må barnet gis frihet i barnehagesituasjonen; barnet kjenner jo best selv sine behov og interesser. Frihet til å velge arbeidsoppgave, samarbeidspartnere og mulighet til å arbeide uforstyrret i sin egen takt med gjennomtenkt og tilpasset arbeidsmateriell er noen av de viktigste forutsetningene i montessoripedagogikkens metode. Frihet innebærer her ikke i første omgang frihet fra noe, men frihet til noe, nemlig arbeid, utvikling og vekst. Barnet får frihet til å handle innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø. Faste grenser må settes mot destruktive og asosiale handlinger. Ingens frihet får gå utover noen annens.
Barna kan velge oppgave, emne, arbeidsplass og pedagog. Barna legger opp arbeidet sitt selv eller sammen med andre, formulerer problemene sine og planlegger presentasjonen sin. Her er pedagogen veileder. På denne måten blir barna ikke bare passive mottagere av pedagogens kunnskaper, men tar selv ansvar for arbeidet sitt og deltar aktivt i planleggingen. Barnas frihet strekker seg til at de får velge hva de vil arbeide med, ikke om de vil arbeide. Samtidig er det viktig at pedagogen griper inn mot alt som motvirker et godt arbeidsmiljø. Unødvendig prat og annen uro unngåes. Forstyrrende oppførsel er mangel på respekt for de andre som har sin arbeidsplass i samme rom. Barna får arbeide uforstyrret i lange tidsperioder, gjerne i 3 timer. Dette gir barna anledning til den ro og arbeidsdisiplin som gjør at læringen blir tilpasset det enkelte barn. Denne friheten forutsetter at barna har bygget opp en god arbeidsdisiplin og en evne til å ta ansvar for egen læring.

Logo_DMS_m_hhh logo_drmb
drms.nowww.drammenmontessoriskole.no www.drammenmontessoribarnehage.no