Ledige stillinger

Drammen Montessoribarnehage AS søker etter førskolelærer og ringevikarer

https://tjenester.nav.no/stillinger/stillinger?q=drammen+montessoribarnehage&rpp&rv

Åpen søknad:

Barnehagen tar imot åpne søknader.

Send inn en åpen søknad til info@drmb.no

 

Ringevikarer:

Vi har alltid behov for ringevikarer og ekstrahjelp

Er du interessert i å være denne personen? Send  din CV til info@drmb.no

Drammen Montessoribarnehage trenger (ringe)vikarer som kan komme på kort varsel og som er interessert i å jobbe!

Logo_DMS_m_hhh logo_drmb
drms.nowww.drammenmontessoriskole.no www.drammenmontessoribarnehage.no