Besøk av Fylkesmannen og Utdanningsdirektøren i Buskerud

Fredag 14.11.2014 ble Drammen Montessoribarnehage beæret med besøk av Fylkesmannen i Buekserud Helen Bjørnøy og Utdanningsdirektøren av Buskerud Schrøder-Nielsen, Karl Einar i Buskerud. Rektor av Drammen Montessoriskole Erik Sanders var også tilstede under dette besøket.
Dagen startet med en fin lunsj, deretter fortsatte turen gjennom barnehagen og et besøk innom barna.
Det ble det snakket en del om Montessoripedagogikken, dens viktige innflytelse og læremetode i Norge.

Vi takker igjen for deres besøk og ønsker dere hjertelig velkommen igjen.

Logo_DMS_m_hhh logo_drmb
drms.nowww.drammenmontessoriskole.no www.drammenmontessoribarnehage.no