BARNETS TRANG TIL Å ORGANISERE

Barns behov for å ha orden er noe annet enn hos voksne. Mens orden hos den voksne er en glede som kommer til syne i det ytre, er den hos barn på samme måte som hos dyr, den jorda de går på og som hos fiskene, det vannet de svømmer i.

For et Montessori-barn har behovet for å ha orden kommet til syne gjennom oppbyggingen av barnets personlighet og kunnskap. Barnet forsøker å utvikle seg med påvirkning fra omgivelsene, samt bilder og observasjoner. I denne prosessen bruker barnet sitt indre behov for å organisere, og slik bøker er plassert i et bibliotek, organiserer barnet enhver observasjon, bilde, erfaring, slik det selv føler fungerer på best mulig måte.

Montessori mente at konsentrasjon var grunnlaget for læring.  Uten evne til å konsentrere seg har ikke barnet/eleven mulighet til å bli fullstendig oppslukt i en aktivitet. Konsentrasjon gjør at hele barnet blir engasjert.

Logo_DMS_m_hhh logo_drmb
drms.nowww.drammenmontessoriskole.no www.drammenmontessoribarnehage.no