Barnehagen med gode omtaler

Drammen Montessoribarnehage har hittil i år hatt tre tilsyn; Miljørettet helsevern fra kommunen, branntilsyn og arbeidstilsynet som kom på besøk senest i går.

Barnehagen har blitt omtalt som en av de beste ifb resultatene vi har fått.

Miljørettet helsevern fant ingen avvik, og roste oss for vårt arbeid og mente vi er en av de beste barnehagene i Drammen med et slikt resultat.

Branntilsynet hadde noen spørsmål som vi fikk svart på senere, men som ikke fant noe avvik.

Arbeidstilsynet uttrykte seg slik;

«Det er sjelden at vi gir sluttrapporter uten merknad. De som får tilsendt et slik brev, rammer det inn og henger det på veggen. Dere vil få en slik brev, og gjerne heng det opp, for det fortjener dere»

Dette er gode nyheter først og fremst for våre barn, dere og for oss. Takk for deres støtte og samarbeid, spesielt takk til verneombud og HMS-leder Nuray!

Logo_DMS_m_hhh logo_drmb
drms.nowww.drammenmontessoriskole.no www.drammenmontessoribarnehage.no