AVDELINGER

Barnehagen har 3 avdelinger. Mikromo (0-2 år), Minimo (2-4 år) og Maximo (4-6 år).

Antall barn på Mikromo (0-2 år): 10

Antall barn på Minimo (2-4 år): 15

Antall barn på Maximo (4-6 år): 15

Hver avdeling har en pedagogisk leder med 2 assistenter i hver avdeling.

Mer info om Mikromo
Kontakttelefon: +47 45220715

Mer info om Minimo
Kontakttelefon: +47 45220715

Mer info om Maximo
Kontakttelefon: +47 45438356

Vi har fortsatt ledige plasser i minimo og maximo avdelingene, send en søknad til kommunen for å kapre en av de få gjenstående plassene i Drammens eneste montessoribarnehage!

Logo_DMS_m_hhh logo_drmb
drms.nowww.drammenmontessoriskole.no www.drammenmontessoribarnehage.no